سیاه

چیزهایی هستند که می دانی نیستند و دلت می خواهد باشند... چیزهایی هستند که نمی دانی هستند و دلت می خواهد باشند... دلت می خواهد باشند چون به قول میلان کوندرا بار سنگین هستی را تحمل پذیر می کنند و وقتی نیستند همه چیز به ناگاه سیاه می شود و نتیجه اش می شود چیزی که الان به اسم زندگی در حال تجربه کردن آن هستیم... نتیجه اش می شود پناه بردن به چیزهایی که هستند و دلت می خواهد نباشند...   

/ 1 نظر / 5 بازدید