تو ای پری کجایی؟ قمست نهم

... که آنچه داری را دیگر به وضوح نمی بینی

/ 3 نظر / 2 بازدید
نسیم

هرچی پیش میره این تصاویر جالبتر و عمیقتر می شن

دمدمی

مثل اينكه بايد از قسمت اول دنبال كرد.

دمدمی

ياهو! رفيق امروز با اجازه سري زديم به آرشيو شما(اگر آرشيو را گذاشتيد يعني اينكه مراجعه براي عموم آزاد است حالا چرا ايما اين را نوشتيم، به قول يارو: خدا مي داند؛ شايد هم از روي عادت، شايد هم چاپلوسي، كه ظاهرا موفق هم بوده!) به آن روزهاي اول، پست هاي نخستين بيداد. بخواهي-نخواي دلمان گرفت، خيلي تلخ بودند. دلمان به خيلي چيزها سوخت يكي ايش هم خودمان خيلي اش بقيه...