مهم!

"برایم باعث بسی خوشحالی است که آدم مهمی نیستم و حتی در صورت عدم وجود من هم کارها به خوبی و خوشی پیش خواهد رفت". از فرازهای صحبت های همکار نفتی!

/ 3 نظر / 5 بازدید
بابای آیدا

[خنده]

یک بنی

[قهقهه] آقا آخرش که چی ...[نیشخند]

abya

اين كه خيلي خوبه!فرج