بازی با تعاریف!

آقای لاریجانی، البته جوادشان، فرموده اند: "زندانی سیاسی یعنی کسی که در چارچوب قوانین، فعالیت سیاسی کرده باشد اما او را به ناحق به زندان انداخته باشند. براساس این تعریف هیچ زندانی سیاسی در ایران وجود ندارد".

خودتی آقای لاریجانی!

/ 0 نظر / 5 بازدید