لجن

بعضی وقتها خواب می بینم که، تو خونه ای که نشستم داره آروم آروم توی لجن فرو میره....

عزت الله انتظامی در فیلم خانه ای بر روی آب

/ 1 نظر / 5 بازدید
یک بنی

[ناراحت][ناراحت]