جبر

این روزها با تمام وجود معنای جبر را احساس می کنم البته نه اینکه احساس بدی باشد ولی به هر حال بایستی با آن کنار آمد و زیست و نفس کشید و البته تظاهر به خوشحالی کرد...

/ 1 نظر / 10 بازدید
abya

big like