آقای رییس جمهور

آقای رییس جمهور می گوید اوضاع اقتصادی ایران در بهترین وضع ممکن قرار دارد... آقای رییس جمهور به ریش همه ما می خندد...

/ 1 نظر / 5 بازدید
یک بنی

تولدت مبارک ای اویل من![گل]