ترس

نوشتن همیشه آسان نیست، مخصوصا زمانی که آوار خبرهای بد و بدتر به نوبت بر سرت خراب می شوند. البته اینگونه نیست که خبر خوب اصلا نباشد ولی احساس می کنم هر چقدر بر سن آدم افزوده می شود ترس از آن لحظه آخری که معلوم نیست کی باشد محافظه کارت می کند. اینکه خودت نباشی و ننوشتن را بر بد نوشتن ترجیح دهی هم می شود قوز بالای قوز... اینکه فصل نهایی کتاب اطرافیانت را ببینی... که آنها هم می خواستند بنویسند و مرگ امانشان نداد و کتابشان شد کتاب ناتمام... وقتی این کتاب های ناتمام را می بینم ترسم بیشتر هم می شود...

/ 3 نظر / 6 بازدید
ابیا

عالی بود

یک بنی

[ناراحت] من هم همین حس رو دارم که آدمها هرچه پیرتر می شوند ترسوتر می شوند!

اصلا مهم نیست

همچنان روحی! همچنان بیداد،همچنان بیداد با کمی به مقدار کافی سیاست،همچنان بیداد کمی تا مقدار کافی سیاسی با بوی نفت،همچنان بیداد سیاسی نفتی شبزده و همچنان همان قالب سه چهار سال قبل و همان شیوی بیان سرد!...(بعد از چند سال به بیداد سرزدم! و کاملا الکی ) اقا همچنان موفق باشی