غم

دلم می خواست در زندگی هیچ کسی غمی نبود... ای کاش این بغض لعنتی هم نبود...

/ 5 نظر / 5 بازدید
بابای آیدا

غم [ناراحت]. بغض را ولی دوست دارم.

نسیم

ای کاش غم و اندوهی نبود...برای هیچ کس

مژگان

باز امشب غزلی کنج دلم زندانی ست های های دل دیوانه ی من پنهانی ست

روح الله

کاش نبود غمی که ناشی از نامردی ها باشد و دردی و رنجی که ناشی از بیماری و استیصال ناشی از نداشتن و فقر مخصوصا آن هنگام که با نامردی ها و بیماری در هم آمیخته باشد

dfhgfdhf

zan begi