کرامت انسانی

بند اول اعلامیه جهانی حقوق بشر

All human beings are born free and equal in dignity and rights.

آنقدرها که همه ما به حقوق بشر اهمیت می دهیم به "کرامت بشر" اهمیت نمی دهیم. کرامت انسانی با تحقیر نقض می شود، با دروغ نفض می شود، با بی اخلاقی نقض می شود... حقوق بشر اگر برای کسری از جمعیت نقض می شود، کرامت انسانی کل جمعیت نقض می شود...

/ 3 نظر / 5 بازدید
یک بنی

اصل اول قانون اساسی آلمان هم همچین چیزیه Human dignity is untouchable

abya

faraj,az khal kobi be hoghogh bashar rahi bas deraz ast

علی بنی

حالا همه با هم : مرگ بر آمریکا شعار ملت ما مرگ بر آمریکا سیما نکش برادر مرگ بر آمریکا سیما نکش شعار نیست مرگ بر آمریکا ......صدا قطع شد.....