توالت عمومی

تمیزی "توالت های عمومی" یا بین راهی هر کشوری رابطه مستقیمی با "شخصیت اجتماعی" و "فرهنگ عمومی" آن کشور دارد.

/ 1 نظر / 5 بازدید
Nasim

bale bale