بیمار

بیمار خنده های توام بیشتر بخند...

/ 5 نظر / 5 بازدید
Amin

تو را از دور می بینم که می آیی و می خندی...

abya

[خنده]

غریبه آشنا

خنده ی تلخ من از گریه غم انگیزتر است...

--

نظر بدم،نظرمو پاک میکنید؟نه؟!.... من نظری ندارم.موفق باشید./

تا توهستی غزل هست دلم تنها نیست علیرضا قربانی خوانند محبوب من شده. وقتی از تکرار شجریان خسته میشم