آیا نفت بهار عربی را غرق خواهد کرد؟ (1) مایکل راس

حتی پیش از آغاز تحولات اخیر هم کشورهای خاورمیانه نظام های خودکامه مشابهی نداشتند. شهروندان کشورهای بدون نفت یا با نفت کم نظیر مصر، اردن، لبنان، مراکش، و تونس نسبت به شهروندان کشورهای با ذخایر نفتی عظیم مانند بحرین، عراق، کویت، لیبی، و عربستان سعودی عموما از آزادی بیشتری برخوردار بودند. در تحولات اخیر رژیم هایی که نفت بیشتری داشتند در سرکوب ناآرامی ها بهتر و موثرتر از کشورهای دیگر عمل کردند. رژیمهای سوریه و یمن که ذخایر نفتی متوسط ولی رو به کاهشی دارند برای ماندن در قدرت با مشکل مواجه شده اند. بهار عربی منجر به سرنگونی تنها یک حکمران وابسته به نفت شده است: معمر قذافی رهبر لیبی که آن هم فقط به واسطه مداخله ناتو ممکن شد.

علیرغم قدمهای بزرگی که برای نهادینه کردن دموکراسی در سه دهه اخیر برداشته شده است، این الگو و روند در سراسر جهان حفظ شده است. نسبت به سال 1980 که فقط 30 درصد کشورها دارای دموکراسی بودند امروزه حدود 60 درصد کشورها دموکرات هستند. نکته جالب اینکه تقریبا همه کشورهایی که در این دوره زمانی به دموکراسی رسیدند کشورهای بدون نفت یا با نفت کم بوده اند. در واقع، احتمال ظهور دولت های دموکرات در کشورهایی که درآمد نفتی شان کمتر از 100 دلار به ازای هر نفر در یک سال بود (مانند اوکراین و ویتنام) سه برابر بیشتر از کشورهایی بوده که بیش از این مقدار درآمد داشتند. کشورهای نفتی نظیر بحرین، عراق یا لیبی هرگز به سادگی موفق به گذار از دیکتاتوری به دموکراسی نشده اند.

/ 0 نظر / 5 بازدید