میادین مشترک

امروز سخنران با اشاره به کشور قطر به عنوان یکی از بهشت های سرمایه گذاری خارجی به میادین گازی پارس که بین ایران و قطر مشترک است هم اشاره کرد. گفت که توافق ایران و قطر بر این است که هر کشوری هر چقدر توانست می تواند از این میادین گاز استخراج کند و به همین دلیل هم قطر سرمایه گذاری عظیمی با مشارکت بزرگترین شرکت های نفتی دنیا در این میادین انجام داده است. گفت قرار است تا سال 2016 بزرگترین پالایشگاه جی. ال. تی (گاز به مایع) دنیا در قطر افتتاح شود.

به میمنت سیاست های دولتی که داریم ایران از نظر سرمایه گذاری به یکی از ناامن ترین کشورهای دنیا از نظر بازگشت سرمایه تبدیل شده است و هیچ کشوری و یا شرکتی (حتی اگر تحریم را نادیده بگیرد) نمی خواهد در ایران سرمایه گذاری کند. نتیجه هم آن شده است که کشورهایی مثل قطر و عراق با سو استفاده از این امر اقدام به برداشت یک طرفه ( و لزوما نه خلاف عرف و قانون) کرده اند. 

یکی به دولت ایران بگوید آقا جان انرزی هسته ای پیشکش عمه تان، فکری به حال این میادین مشترک کنید... آقا جان سرمایه گذاری های دیگر را ول کنید بچسبید به این میادین مشترک که اگر دیگر بجنبید دیگر مشترک نخواهد بود... به نسل آینده خیانت نکنید... به خدا ما به همین انرزی "فسیلی" قانعیم!

/ 1 نظر / 3 بازدید
امین

روحی جان، همین مفدار برداشت کنونی از این میادین مشترک برای نسل بعدی این آقایان که خوبه برای 10 نسل بعدی شون هم کافیه، بقیه هم به ت....شون. چرا خودتو ناراحت می کنی !!