سلطنت طلب

این روزها رسانه های اینقدر از ملکه هلند و خدماتش به هلند گفتند و تعریف کردند که نزدیک بود ما هم "سلطنت طلب" بشویم... امان از این رسانه ها...

/ 0 نظر / 5 بازدید