نوستالژی

پدر این "نوستالژی" بسوزد که گاهی اوقات پدر ما را در می آورد. ولی دلت تنگ باشد کوچکترین خاطره ای از گذشته ترا به کنج تنهایی ات هل می دهد... یک آهنگ، یک عکس و حتی یک اسم ساده... ترانه معین ترا پرت می کند به دهه شصت و نوار کاست و ضبط هایی که سیم هایی که از بلندگوهایش آویزان شده اند... بعد می فهمی که سیم های آویزان از بلندگو مربوط به دهه هفتاد هستند و خوابگاه احمدی در خیابان فلسطین و سفیر شکم گنده سفارت فلسطین ... و باز ادامه می دهی و علی صابری و اورنگ را می بینی که فاصله خوابگاه احمدی تا پلی تکنیک را با همخوانی ترانه های هایده طی می کنند... خودم را می بینم که در همان خیابان به دنبال درختی است که شده بود سمبل عشق و حال که فکر می کنم دلیل اش یادم نمی آید... و خیابان بزرگمهر را طی می کنی و ابوالفضل پورعرب را در اوج می بینی که در نمایشگاه ماشین برادرش لم داده است و باز فکر می کنی ربط این خاطره ها به هم چیست؟ ای پدر این نوستالژی بسوزد که اگر می دانستیم اینگونه می شود همانجا دگمه پائز را می زدیم و به قول روزبه کات!

/ 6 نظر / 6 بازدید
Nasim

واقعا پدر نوستالژی بسوزه...

اهری

اینجام خبری نیست زیاد راحت باش داداشی

abya

perfect bood kheili

علی رضا سرشار

اتفاقا منو یاشار الان نشستیم به یاد نوستالژی های تو داریم چایی می خوریم و یاد خوابگاه سعدی می کنیم... راستی جات خالی چند وقت پیش همین نستالژی میدان ولیعصر اون زمانها افتاده بود به جانم... روز بارانی بود پیاده از انقلاب تا میدان را از وسط بلوار رفتم... بعدش رفتم سینما و ساعت 10 شب بود که تازه یاد سمبوسه های آتشین پایین میدان افتادم و یاد اون روزها که سمبوسه ها را پر فلفل می کردیم و آنقدر می سوختیم که مدام هوووهووو می کردیم... و البته بازم به باد همون روزا یکی رو نوش جان کردم...ولی فلفلاش دیگه مثل سابق نبودند.. جون سوزاندن نداشتن....... همونجا به یاد تو بابک علی صابری نیا مهدی کلانتری و مسعود باقرزاده و تمامی دوستان افتادم... انگار تمام خاطزات در عرض چند ثانیه از جلو چشام رد شد... یادش به خیر...ای نستالژی...

روح اله جلیلی

موافقم با اینکه بسوزد پدر این نوستالژی!! در دنیای فشرده ی زمانی و مکانی؛ انگار وقتی زمان و مکان فاصله گرفته از تو مرور میشود و آرزویش سراغت می آید. رنگش، بویش. صدایش و ... علیرضا از نوستالژی خوابگاه سعدی نوشته و مرا برد به لحظاتی که تو با شوری شور انگیز در مورد کاراکترهای "در پناه تو" برایم حرف میزدی...

نگار

شايد يكي از نشانه هاي نسلي كه داره از سنت به مدرنيته قدم ميگذاره همين نوستالژي ها هستند. نسلي كه بر پايه ريشه هاي فرهنگي و گاه ژنتيكي خود اهميت زيادي به خاطرات مي دهد، البته مانند نسل پيشينش در ديروز زندگي خود گير نكرده و رو به فردا دارد، اما هنوز به مانند دنيايي كه الگوي خود قرار داده هم مدرن نشده. اين نوستالژي ها دردناكترين اتفاقي هست كه براي نسل ما مي افتد.