تابستان

It rained for 40 days and nights and they called it "disaster" in Bible, in the Netherlands we call it "summer"

به نقل از یکی از همکاران هلندی ام. تابستان ناجوانمردانه ای است امسال... شب و روز باران می بارد...

/ 2 نظر / 5 بازدید
abya

ناجوانمردي به هلندي چي ميشه؟

چه تبعیضی برما هم شب و روز افتاب میبارد.