عادت

"عادت" کلا چیز بدی است... مثل همین عادن به ننوشتن! عادت به خودسانسوری و عادت به فراموشی و فراموشکاری... عادت به انجام ندادن همه کارهایی که می خواهی انجام دهی و نمی دهی و عادت به عادت بد روزگار!

/ 1 نظر / 9 بازدید

خوب بود آقا خوب! قابل توجه بعضیها که مدتهاست نمی نویسن[چشمک] البته جناب مدیر دیگه کم کم داشتیم از شما هم ناامید میشدیم[لبخند][لبخند] خوب شد که برگشتید[گل]