پاره خط

داشتم خط خاطراتم را دنبال می کردم تازه فهمیدم خاطرات من "پاره خط" هستند نه "خط".

/ 3 نظر / 3 بازدید
نا شناس

یه کم توضیح اضافه میدین به سطح درک ما هم برسه؟؟؟

بابای آیدا

نقطه‌اش این طرفه یا اون دورترا؟

؟

خط یا پاره خط بودنش مهم نیست، امتدادش مهمه... "هست" را اگرقدر ندانی می شود "بود" و چه تلخ است "هست"ی که "بود"شود!!!